Nízkoenergetická stavba.

Jak koupit pozemek ?
20.1.2019
Prodej nemovitostí a současná problematika.
23.3.2020

Novou vyhláškou č. 78/2013 Sb. od 1. ledna 2020 se zpřísňující podmínky týkající se energetické náročnosti budov. Od nového roku lze tedy stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

CO ZNAMENÁ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM  a PASIVNÍ DŮM ?

 

V případě nízkoenergetického domu hovoříme o stavbě, která má nižší spotřebu na vytápění, a to méně než 50 kWh/m2 rok. To znamená, že množství spotřebované energie má přibližně poloviční až třetinovou hodnotu oproti běžné stavbě, která byla zvykem. Druhou variantou, ještě úspornějšího domu je dům pasivní, kdy jeho spotřeba tepla dosahuje maximální hranice 15 kWh/m2 rok.

 

Vzhledem k rostoucím cenám za energie roste i zájem o tyto stavby.

Jak dosáhnout nízké spotřeby energie a ušetřit peněženku ?

 

Úspora spočívá v získání co nejvíce sluneční energie, udržet ji a co nejméně energie ztratit.

Na co se tedy konkrétně při stavbě zaměřit:

·         izolace základové desky,

·         zateplení domu, prostup tepla obvodovými stěnami,

·         okna, vhodným řešením jsou okna s izolačním trojsklem, tak abychom získaly nejvíce slunečního svitu (energie) než se postupně bude ztrácet ven,

·         stavba by měla být nejlépe ve tvaru s minimální členitostí, resp. výčnělků, aby nevznikaly zbytečné tepelné mosty.

·         výběr místa pozemku a orientace světových stran,

·         střešní solární systém

·         a další…..

 

Co když jste ale stavebník, který již má projekt, daný rozpočet anebo již má rozestavěno ?

Nová zelená úsporám díky dotacím, vás nemusí stavba stát více.

Na druhou stranu, je možné, že máte zpracovanou projektovou dokumentaci, která nemusela ve fázi zpracování s touto změnou počítat. V takovém to případě se doporučuje tzv. energetické posouzení projektu odborníky. Výstupem posouzení získáte konkrétní doporučení v podobě změn ve stavebních místech a návrh optimálního energetického řešení.