Novela úpravy předkupního práva spoluvlastníků.

Prodej nemovitostí a současná problematika.
23.3.2020

Dobrá zpráva! Pro prodávající i kupující. A nakonec také pro nás realitní makléře.

Prezident republiky podepsal novelu občanského zákoníku, která mimo jiné výrazně omezuje předkupní právo spoluvlastníků.

V praxi do této změny prodávající jsou nuceni vyzvat spoluvlastníky k uplatnění předkupního práva dopisem, ke kterému mají povinnost vyjádřit se. Pokud spoluvlastník neprojeví zájem o využití svého předkupního práva do 3 měsíců od uskutečnění nabídky, tedy pokud nesdělí, že má zájem koupit nebo neuhradí kupní cenu sjednanou mezi prodávajícím a kupujícím, jeho předkupní právo zaniká.

Tři měsíce jsou dlouhá doba, proto prodávající obcházejí sousedy a žádají je o podpis vzdání se uplatnění předkupního práva.

Navrhovaná úprava schvaluje zrušení předkupního práva spoluvlastníků. Tímto se oběma stranám výrazně usnadňuje proces prodeje. Předkupní právo bude zrušeno u podílů např. u garážích anebo přilehlých pozemcích.

 

Pěkný den vám přeji !