Základní definice ploch ve zkratce. Jak je správně určit ?

Průběh školení v roce 2017.
1.2.2018
Prodat anebo pronajmout svůj byt či dům ?
1.5.2018

Plocha „Obytná“

Jednoduše definovaná podlahová plocha obývaných místností k trvalému bydlení. Sčítáme plochy pokojů i pracovny. Jedná se o místnosti přímo osvětlené, větrané a o podlahové ploše min. 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu alespoň 16 m2. Místnosti, které přímo anebo dostatečně nepřímo lze vytápět a jsou určeny k celoročnímu bydlení. Nezapočítávají se zde schodiště, chodby, terasy, balkony….

Plocha „Užitná“

Definujeme v obytné jednotce tak, že součástí jsou navíc prostory nutné k naší existenci. Součástí celkové užitné plochy počítáme s plochou obytnou a plochou místností jako jsou kuchyň, toaleta, koupelna, zádveří a místnosti s příslušenstvím, sklep, balkon, terasa, půda. A společné prostory používané majiteli bytových jednotek, pro př. půda. Do této plochy nezapočítáváme: stěny, sloupy, komíny. Ale započítáváme např. kuchyňské linky, vestavěné skříně.

Plocha „Podlahová“

Podlahovou plochu bytové jednotky tvoří půdorysná plocha všech místností včetně místností umístěných mimo jednotku (lodžie, balkonu, terasy, sklepu, vnitřní garáže aj.). Nezapočítávají se prostory mimo dům (předzahrádka, přístřešky, schodiště). Podlahovou plochu dále tvoří plochy zakrytá zabudovanými předměty, jedná se o vnitřní plochy skříně ve zdech bytu, vany apod.

„Půdorysná plocha“

Plochu tvoří všechny svislé nosné konstrukce i nenosné konstrukce uvnitř bytové jednotky (sloupy, pilíře, stěny, komíny a vedlejší prostory k nimž má uživatel jednotky výhradní užívací právo – balkon, terasa, sklep, vnitřní garáž apod.).

Plocha „Zastavěná“

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochu definujeme plochu pod vnějším obvodem stavby.  Dále vymezena největším obvodem svislých konstrukcí. Registrujeme i plochu obvodu stavby ve všech podlažích (balkon, terasu). Je-li je ve druhém patře výklenek (balkón vpuštěný do stavby, je pozemek pod ním také součástí zastavěné plochy. Je-li balkon „vně stavby“ nezapočítává se plocha pod ním do zastavěné plochy. Počítá se do zastavěné plochy tehdy stojí-li balkon na pilířích pevně spojených se zemí.

Stavební řád mimo jiné rozděluje stavby na ty, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a na stavby, které stavební povolení anebo ohlášení vyžadují.

Plocha „Zpevněná“

Definujeme plochy se zpevněným povrchem. Hovoříme o příjezdové komunikaci, chodníku, parkovišti anebo venkovní terasy.